Tư vấn thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh

    Văn phòng luật sư Thiên Định sẽ tư vấn cho quý khách một số bước thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh như sau:
    1. Tư vấn các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh theo yêu cầu của doanh nghiệp
        – Thay đổi tên doanh nghiệp. Bao gồm: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt của doanh nghiệp;
        – Thay đổi địa chỉ trụ sở;
        – Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty như: rút ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
        – Thay đổi người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần
        – Thay đổi người đại diện theo pháp luật
        – Thay đổi vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty. Bao gồm: tư vấn tăng vốn điều lệ, tư vấn giảm vốn điều lệ, cơ cấu lại tỷ lệ góp vốn.

Tư vấn thay đổi nội dung giấy phép

    2. Hồ sơ, tài liệu cần cung cấp:
       
- Danh mục nội dung cần thay đổi, bổ sung;
        – Bản gốc đăng ký kinh doanh;
        – CMND photo có chứng thực (nếu bổ sung thành viên hoặc thay đổi thông tin thành viên)
        – Chứng chỉ hành nghề phô tô có chứng thực (nếu bổ sung ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề, ví dụ: kinh doanh dược phẩm, thiết kế công trình xây dựng…)
        – Văn bản xác nhận vốn pháp định (nếu bổ sung ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định).

    Nếu có yêu cầu tư vấn thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh hay bất kỳ yêu cầu pháp lý nào khác hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>