Tư vấn luật trong lĩnh vực dân sự

    Tư vấn luật dân sự – Văn phòng luật sư Thiên Định tham gia tố tụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự và người tham gia tố tụng khác trong các vụ án dân sự với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp hoặc người đại diện theo ủy quyền.
    Dịch vụ tư vấn văn phòng luật sư Thiên Định cung cấp trong lĩnh vực Dân sự và tố tụng dân sự, cụ thể:
    A. Phương thức thực hiện:
        + Tư vấn trực tiếp và thực hiện dịch vụ pháp lý tại văn phòng;
        + Tư vấn qua điện thoại với 0909 82 72 82; 0913 44 77 68
        + Tư vấn qua Email bằng hình thức liên hệ đến vanphongluatsuthiendinh@gmail.com
    B. Dịch vụ luật sư tranh tụng:
        1. Các tranh chấp về dân sự:
            – Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản.
            – Tranh chấp về hợp đồng dân sự.
            – Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công  nghệ
            – Tranh chấp về thừa kế tài sản. Chia tài sản chung.
            – Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
            – Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
            – Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy quyết định một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
            – Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó.
            – Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định là một người mất tích hoặc đã chết
        2. Các yêu cầu về dân sự:
            + Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
            + Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;
            + Yêu cầu tuyên bố hoặc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;
            + Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;
            + Yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Toà án nước ngoài;
            + Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.
    Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn luật dân sự miễn phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>