Trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý, văn phòng luật sư Thiên Định giúp người được trợ giúp pháp lý tư vấn luật miễn phí bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật.
Xác định Trợ giúp pháp lý là việc làm cao quý của luật sư Thiên Định đối với người dân,  với ý nghĩa này Văn phòng Luật sư chúng tôi đã không ngừng đẩy mạnh công tác  trợ giúp pháp lý, đưa hoạt động trợ giúp pháp lý đến với người dân, để người dân hiểu và đặt niềm tin vào trợ giúp pháp lý và hiểu biết pháp luật một cách sâu sắc hơn để tránh những trường hợp vi phạm hoặc vướng phải không đáng có trong cuộc sống. Nên đối tượng ưu tiêu hàng đầu của chúng tôi cung cấp là:

  • Người nghèo.
  • Người có công với cách mạng.
  • Người già cô đơn, người tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa, người có nhược điểm về thể chất tâm thần.
  • Người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
  • Và một số trường hợp đặc biệt khác…

Văn phòng Luật sư Thiên Định chúng tôi trợ giúp trong lĩnh vực tham gia tố tụng: Luật sư giỏi tham gia trợ giúp pháp lý với tư cách là người bào chữa cho các bị can, bị cáo người bị tạm giữ trong các vụ án Hình sự hoặc là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các vụ án Dân sự, Hành chính, Lao động, Ly hôn, người bị hại trong các vụ án hình sự. Tư vấn luật tất cả mọi lĩnh vực theo pháp luật Trợ giúp pháp lý quy định.       luật sư tham gia trợ giúp pháp lý, quyền và lợi ích hợp pháp của các bị can, bị cáo, người bị tạm giữ, bị hại và các đương sự trong các vụ án thì quyền lợi sẽ được đảm bảo hơn. Đây là điều mà chính các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng cũng phải thừa nhận.

Trong một số trường hợp, bằng sự trợ giúp pháp lý của mình, luật sư còn giúp chính quyền  trong đời sống hằng ngày tại địa phương, giữ gìn sự đoàn kết trong cộng đồng, giảm bớt các khiếu kiện vượt cấp, góp phần tạo niềm tin của nhân dân với chính quyền, làm cho người dân luôn “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Vì vậy, khi bạn vướng phải vấn đề phát sinh trong cuộc sống có liên quan đến pháp luật, hãy tìm luật sư để được trợ giúp pháp lý thì hãy đến Văn phòng luật sư Thiên Định chúng tôi, để được Luật sư tư vấn miễn phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>