Thủ tục nộp đơn khởi kiện tại tòa án

    Trong thực tế đời sống xã hội thường nhật, tranh chấp phát sinh là hệ quả tất yếu khi con người tiến hành các giao dịch với nhau để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống. Thế nhưng, khi chẳng may rơi vào trường hợp cần phải khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án thì không phải ai cũng biết tường tận thủ tục để chuẩn bị hồ sơ khởi kiện hợp lệ để được Tòa án thụ lý giải quyết vụ án.
    Văn phòng luật sư Thiên Định xin trân trọng giới thiệu tới quý khách hàng sơ bộ về hồ sơ, trình tự, thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
    Điều 164 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 được sửa đổi bổ sung năm 2011 quy định về hình thức, nội dung đơn khởi kiện như sau:
        1/. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện phải làm đơn khởi kiện.
        2/. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:
            a). Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
            b). Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;
            c). Tên, địa chỉ của người khởi kiện;
            d). Tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích cần được bảo vệ nếu có;
            đ). Tên, địa chỉ của người bị kiện;
            e). Tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nếu có;
            g). Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
            h). Họ tên, địa chỉ của người làm chứng nếu có.
        3/. Người khởi kiện là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên hoặc đóng dấu vào phần cuối đơn; trường hợp khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì đơn khởi kiện do người đại diện theo pháp luật của những người này ký tên hoặc điểm chỉ. Kèm theo đơn khởi kiện phải có các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của người khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp.

    Trường hợp người khởi kiện không biết chữ, không nhìn được, không thể tự mình ký tên và điểm chỉ thì phải có người làm chứng và người này phải ký xác nhận trước mặt người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. Người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận trước mặt người khởi kiện và người làm chứng.
    Trên đây là những vấn đề cơ bản để chuẩn bị một hồ sơ khởi kiện trong vụ án dân sự mà người khởi kiện cần phải biết để chuẩn bị đơn khởi kiện cho phù hợp đủ điều kiện để Tòa án thụ lý giải quyết vụ án.
    Trường hợp quý vị còn vướng mắc về thẩm quyền thụ lý vụ án, thời hạn giải quyết vụ án dân sự của Tòa án các cấp xin vui lòng liên hệ Văn phòng luật sư Thiên Định để được tư vấn pháp luật.