Thủ tục hợp thức hóa nhà đất

    Văn phòng luật sư Thiên Định chuyên tư vấn, thực hiện thủ tục hợp thức hóa nhà đất trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, đặc biệt là những hồ sơ thuộc dạng “khó” do diện tích đất vượt hạn mức, không chứng minh được điều kiện để cấp chủ quyền hoặc vướng tranh chấp… mà người dân đã tự làm nhưng bị cơ quan Nhà nước trả hồ sơ.
    Kết quả thống kê gần đây của cơ quan chức năng, trên phạm vi toàn quốc nói chung và trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh nói riêng, số lượng nhà đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở vẫn còn ở tỷ lệ cao. Nguyên nhân phần lớn là do người dân chưa am hiểu tường tận các quy định của pháp luật về điều kiện, trình tự, thủ tục hợp thức hóa quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất, dẫn đến tình trạng khi người dân tự nộp hồ sơ thường bị cơ quan chức năng trả hồ sơ nhà đất nhưng không có được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng nên không biết hướng giải quyết.
    Luật đất đai mới sửa đổi, bổ sung năm 2013 được ban hành với một số quy định mới về chính sách quản lý đất đai, điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất… so với Luật đất đai trước đây. Điều này cũng đồng nghĩa với việc để hợp thức hóa được nhà đất của mình, người dân cần phải cập nhật thêm các quy định mới về trình tự, thủ tục, điều kiện hợp thức hóa nhà đất hiện hành.
    Theo ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Luật đất đai có những điểm mới quan trọng như sau:
    Thứ nhất, Luật đất đai 2013 đã thêm nhiều điều luật để quy định về các quyền của Nhà nước. Quy định cụ thể nghĩa vụ của Nhà nước đối với người sử dụng đất như quy định về những bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất; trách nhiệm của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người trực tiếp sản xuất nông nghiệp; trách nhiệm của Nhà nước trong việc cung cấp thông tin đất đai cho người dân.
    Thứ hai, Luật đã bổ sung các quy định về điều tra, đánh giá đất đai nhằm khắc phục bất cập hiện nay; bổ sung những quy định quan trọng trong nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm khắc phục khó khăn khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Bổ sung và quy định rõ quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của người dân trong vùng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.
    Thứ ba, Luật thiết lập sự bình đẳng hơn trong việc tiếp cận đất đai giữa nhà đầu tư trong và nước ngoài; quy định cụ thể điều kiện được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư nhằm lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực thực hiện dự án. Đặc biệt, Luật đã bổ sung quy định về điều kiện được giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất có rừng, dự án đầu tư tại khu vực biên giới, ven biển và hải đảo.
    Thứ tư, Luật quy định đầy đủ, rõ ràng về những trường hợp thật cần thiết mà Nhà nước phải thu hồi; quy định chế tài mạnh để xử lý đối với trường hợp không đưa đất đã được giao, cho thuê vào sử dụng hoặc chậm đưa đát vào sử dụng; quy định giá đất bồi thường không áp dụng theo bảng giá đất mà áp dụng giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
    Thứ năm, Luật bổ sung quy định về các trường hợp đăng ký lần đầu, đăng ký biến động, đăng ký đất đai trên mạng điện tử; Bổ sung quy định quy định trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của nhiều người thì cấp cho mỗi người một giấy chứng nhận hoặc cấp chung một giấy chứng nhận. Trường hợp là tài sản chung của vợ và chồng thì giấy chứng nhận ghi cả họ, tên vợ hoặc họ tên chồng, nếu giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang giấy chứng nhận mới để ghi cả họ tên vợ và họ tên chồng nếu có nhu cầu.
    Thứ sáu, Luật đất đai năm 2013 quy định rõ nguyên tắc định giá đất phải theo muc đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá, theo thời hạn sử dụng đất. Bỏ việc công bố bảng giá đất vào ngày 1/1 hàng năm. Bảng giá đất chỉ áp dụng đối với một số trường hợp thay cho việc áp dụng cho tất cả các mục đích như quy định hiện hành. Bổ sung quy định về cơ quan xây dựng, cơ qan thẩm định giá đất, vị trí của tư vấn giá đất trong việc xác định giá đất, thẩm định giá đất và việc thuê tư vấn để xác định giá đất cụ thể.
    Thứ bảy, Luật đã dành một chương để quy định về việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin đất đai của mọi người dân.
    Thứ tám, Luật quy định hoàn chỉnh hơn các chính sách đất đai đối với khu vực nông nghiệp; Hoàn thiện hơn quy định về chế độ sử dụng đất đối với sử dụng cho khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế; Bổ sung quy định việc sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm, đáp ứng yêu cầu đặt ra của thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
    Thứ chin, Luật đất đai 2013 được hoàn thiện theo hướng quy định cụ thể các quyền, nghĩa vụ của từng đối tượng sử dụng đất phù hợp với hình thức giao đất, thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất và quy định các điều kiện khi người sử dụng đất thực hiện các quyền của người sử dụng đất.
    Thứ mười, Luật chỉ quy định về các vấn đề chung của thủ tục hành chính về đất đai và giao Chính phủ quy định cụ thể trình tự, thủ tục để đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện.
    Thứ mười một, Luật đã bổ sung các quy định mới về hệ thống thông tin, hệ thống giám sát, theo dõi, đánh giá một cách công khai, minh bạch và đảm bảo dân chủ trong điều kiện đất đai thuộc sở hữu toàn dân.
    (Nguồn: Doãn Hiền – Diễn đàn Doanh nghiệp Điện tử)
    Tuy nhiên, trên thực tế không phải bất cứ trường hợp nào cũng đáp ứng đầy đủ các loại văn bản, tài liệu theo đúng yêu cầu của cơ quan chức năng mà sẽ có những vấn đề phát sinh từ việc không đáp ứng đúng và đầy đủ chủng loại của các loại chứng cứ theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
    Văn phòng luật sư Thiên Định chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết thành công các hồ sơ hợp thức hóa nhà đất thuộc diện “khó” như trên nên tin rằng nếu quý vị chẳng may gặp phải trường hợp nhà đất cần hợp thức hóa gặp nhiều trục trặc, khó khăn, vướng mắc mà không biết cách xử lý. Xin đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay Văn phòng luật sư Thiên Định để được tư vấn về thủ tục hợp thức hóa nhà đất để được cấp chủ quyền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>