dịch vụ tư vấn luật

Luật sư giỏi tư vấn thẩm quyền của toà án theo lãnh thổ

    Khởi kiện là thuật ngữ pháp lý nói chung để diễn đạt sự việc một bên yêu cầu Tòa án có thẩm quyền […]

Xem thêm

Luật sư giỏi tư vấn thời hạn điều tra vụ án hình sự

    Trong thực tiễn hành nghề, khi tư vấn pháp luật hình sự chúng tôi thường giải đáp thắc mắc có liên quan đến […]

Xem thêm

Luật sư giỏi tư vấn thủ tục bảo lĩnh trong tố tụng hình sự

Trong thực tiễn hành nghề luật sư, Văn phòng luật sư Thiên Định thường hay nhận được yêu cầu luật sư tư vấn thủ […]

Xem thêm

Phạm vi hành nghề luật sư theo luật luật sư

    Phạm vi hành nghề luật sư theo luật luật sư – Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012 đã […]

Xem thêm