Luật sư giỏi tư vấn yêu cầu cấp dưỡng khi ly hôn

    Luật sư giỏi tư vấn yêu cầu cấp dưỡng khi ly hôn – Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đã bổ sung một số quy định mới rất quan trọng và tiến bộ, trong đó có quy định về nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn.
    Theo đó, nghĩa vụ cấp dưỡng đã được mở rộng hơn so với quy định tại Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Cụ thể là ngoài nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con chưa thành niên, con đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con thì vợ chồng còn có nghĩa vụ cấp dưỡng cho nhau khi ly hôn.
    Điều 115 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 quy định về nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn như sau:
        “… Khi ly hôn nếu bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình”.
    Điều 116 quy định về mức cấp dưỡng như sau:
        “… 1/. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
        2/. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.”
    Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên thì khi ly hôn, một bên vợ hoặc chồng ngoài việc yêu cầu phía bên kia cấp dưỡng nuôi con theo luật định thì còn được quyền yêu cầu cấp dưỡng cho chính bản thân mình nếu gặp khó khăn, túng thiếu đến mức tự mình không thể đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống cho bản thân.
    Hiện nay, hầu hết người dân còn chưa am hiểu rõ quy định nêu trên nên ít nhiều bị hạn chế về khả năng tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình tham gia tố tụng giải quyết vụ án ly hôn. Phạm vi bài viết này trình bày những nội dung cơ bản về quyền yêu cầu cấp dưỡng được quy định tại Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 để quý vị biết và vận dụng trong thực tiễn.
    Trường hợp còn nhiều vấn đề chưa rõ, cần sự trợ giúp từ những người am hiểu pháp luật thì người khởi kiện có thể tìm cho mình luật sư giỏi tư vấn yêu cầu cấp dưỡng khi ly hôn để có được sự trợ giúp pháp lý hữu ích nhất.