Luật sư giỏi tư vấn pháp luật hình sự 2016 – quyền của người bị hại trong vụ án hình sự

    Người bị hại trong vụ án hình sự là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe doạ gây ra.
    Khi tham gia tố tụng trong vụ án hình sự, bị hại có các quyền sau đây:
        1/. Được thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự;
        2/. Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;
        3/. Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;
        4/. Đề nghị giám định, định giá tài sản theo quy định của pháp luật;
        5/. Được thông báo kết quả điều tra, giải quyết vụ án;
        6/. Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật;
        7/. Đề nghị hình phạt, mức bồi thường thiệt hại, biện pháp bảo đảm bồi thường;
        8/. Tham gia phiên toà, trình bày ý kiến, đề nghị chủ toạ phiên toà hỏi bị cáo và người khác tham gia phiên toà; tranh luận tại phiên toà để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; xem biên bản phiên toà;
        9/. Tự bảo vệ, nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình;
        10/. Tham gia các hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự;
        11/. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình, người thân thích của mình khi bị đe doạ;
        12/. Kháng cáo bản án, quyết định của Toà án;
        13/. Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
        14/. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
    Trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại thì bị hại hoặc người đại diện của họ trình bày lời buộc tội tại phiên toà.
    Thực tế, trong hầu hết các vụ án hình sự, bị hại hoặc đại diện hợp pháp của bị hại không biết được các quyền của mình đã được pháp luật quy định để kịp thời đưa ra các đề nghị, yêu cầu kịp thời và hợp pháp để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp cho mình trong hành trình tìm kiếm công lý. Đại đa số các trường hợp này đều phó mặc mọi thứ cho cơ quan tiến hành tố tụng theo lối mòn “bảo gì làm nấy”, để rồi khi vụ án được giải quyết không khách quan lại bắt đầu một hành trình mới khiếu nại giám đốc thẩm bản án hình sự khiến cho gian nan tăng lên gấp bội. Đó là điều hết sức đáng tiếc và cũng không hiếm gặp trong thực tế xã hội, chúng tôi mong muốn phổ biến thêm các quy định của pháp luật hình sự hữu ích cho quý vị tham khảo để bổ túc vào vốn kiến thức của mình để tự trang bị những kỹ năng cần thiết khi tham gia tố tụng trong vụ án hình sự trước khi cần đến sự trợ giúp của luật sư giỏi tư vấn pháp luật hình sự.

    Luật sư Trần Đăng Minh.