Luật sư giỏi tư vấn luật tố tụng hình sự mới 2016

    Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015 mới được ban hành, có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 7 năm 2016 đã bổ sung một số quy định mới mang tính tiến bộ, là hành lang pháp lý bảo vệ vững chắc các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân mà Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2003 chưa có quy định.
    Trước khi Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành, khi một người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố luôn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi phải tự mình làm việc với Cơ quan Điều tra khi có lệnh triệu tập, trong giai đoạn này mặc dù đương sự có yêu cầu Luật sư trợ giúp pháp lý nhưng vẫn bị giới hạn bởi quy định người bào chữa chỉ được tham gia tố tụng kể từ khi có quyết định khởi tố bị can hoặc kể từ khi có quyết định tạm giữ trong trường hợp bắt người phạm tội quả tang, bắt người trong trường hợp khẩn cấp hoặc đang bị truy nã. Điều đó có nghĩa là trong giai đoạn thân chủ đang bị Cơ quan điều tra câu lưu hoặc triệu tập để phục vụ cho công tác điều tra theo tố giác, kiến nghị khởi tố thì Luật sư chưa được tham gia tố tụng một cách “danh chính ngôn thuận” trong quá trình tiến hành tố tụng, hậu quả là có một số trường hợp đương sự đã bị khởi tố do cung cấp những thông tin không có lợi cho mình vì nhiều lý do mà vấn đề mấu chốt là họ không hiểu trách nhiệm và nghĩa vụ chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng, người dân không có nghĩa vụ phải chứng minh là mình vô tội!
    Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 đã bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố tại Điều 57 như sau:
    1/. Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố có quyền:
    a). Được thông báo về hành vi bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố;
    b). Được thông báo, giải thích về quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều này;
    c). Trình bày lời khai, trình bày ý kiến;
    d). Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;
    đ). Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;
    e). Tự bảo vệ hoặc nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình;
    g). Được thông báo kết quả giải quyết tố giác, kiến nghị khởi tố;
    h). Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
    2/. Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố phải có mặt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác, kiến nghị khởi tố.

    Căn cứ theo quy định nêu trên, khi một người bị người khác tố giác hoặc bị cơ quan có kiến nghị khởi tố thì có quyền yêu cầu Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình chống lại tố giác hoặc kiến nghị khởi tố đó. Theo đó, Luật sư đã được “danh chính ngôn thuận” tham gia tố tụng, tháp tùng thân chủ khi làm việc cùng cơ quan tiến hành tố tụng để kịp thời tham vấn các kiến thức pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ của mình.
    Tác nghiệp của Luật sư trong giai đoạn này được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 83 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 như sau:
    “… 3/. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố có quyền:
    a). Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;
    b). Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;
    c). Có mặt khi lấy lời khai của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố và nếu được Điều tra viên hoặc Kiểm sát viên đồng ý thì được hỏi người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố. Sau mỗi lần lấy lời khai của người có thẩm quyền kết thúc thì người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố có quyền hỏi người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố;
    d). Có mặt khi đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố;
    đ). Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;…”

    Với các quyền cụ thể của Luật sư trong quá trình tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố như trên, Luật sư đã có thể sát cánh cùng quý thân chủ tại Cơ quan điều tra để kịp thời có ý kiến tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho thân chủ hay chí ít cũng thêm phần tự tin cho thân chủ trước những câu hỏi mang tính quyết định của Điều tra viên đối với việc có khởi tố vụ án, khởi tố bị can hay không. Đôi khi chỉ một cân trả lời tưởng chừng như vô thưởng vô phạt nhưng có đủ yếu tố thoả mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm thì Cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố ngay!
    Cũng như các quan hệ xã hội khác, việc thiết lập quan hệ xã hội với luật sư là cần thiết để bản thân và gia đình có dịp sẽ tận dụng khi hữu sự, chẳng hạn như lưu số điện thoại của luật sư giỏi tư vấn pháp luật hình sự để ngay khi có sự cố sẽ nhận được sự trợ giúp ban đầu cực kỳ hữu ích.
    Đặc biệt là đối với giới thương nhân khi trong lúc lâm cảnh khó khăn do bối cảnh chung, công nợ chưa xoay sở kịp, đối với cán bộ, công chức, người có chức vụ mà run rủi phải đối diện với tố giác của đối tác hoặc kiến nghị khởi tố của cơ quan chức năng thì sự trợ giúp ban đầu của luật sư giỏi là vô cùng thiết yếu và hữu ích. Văn phòng luật sư Thiên Định chúng tôi với phương châm hoạt động “Uy tín – Tận tâm – Trách nhiệm” và định hướng chuyên sâu về các vụ án hình sự thuộc nhóm tội phạm về kinh tế, chức vụ, xâm phạm sở hữu tài sản… tin chắc sẽ là tổ chức hành nghề luật sư đáng tin cậy để quý vị trao gửi niềm tin khi hữu sự.

    Luật sư Trần Đăng Minh.