Luật sư giỏi tư vấn luật thi hành án dân sự 2014

   Thi hành án dân sự là một giai đoạn đặc biệt, mặc dù không phải là một giai đoạn tố tụng và cũng không chịu sự điều chỉnh của pháp luật về tố tụng dân sự do đã được ban hành Luật riêng, nhưng thi hành án dân sự lại có vai trò rất quan trọng tiếp nối giai đoạn tố tụng tại Toà án. Trong một số trường hợp cụ thể, việc thi hành án dân sự đóng vai trò quyết định đến việc thành bại của một người khi tham gia giải quyết vụ kiện bởi lẽ suy cho cùng thì mục đích cuối cùng của việc khởi kiện vụ án dân sự cũng chỉ nhằm để đòi hỏi quyền, lợi ích vật chất của mình bị xâm hại. Giai đoạn hậu tố tụng nếu bị đơn không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ theo phán quyết tại Bản án, Quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án thì phương án hiệu quả nhất vẫn là yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền thụ lý thi hành hồ sơ thi hành án để quyền lợi ích hợp pháp của nguyên đơn được bảo vệ.
    Trong giai đoạn thi hành án, không phải ai cũng hiểu được những quy định mang tính cơ bản của pháp luật về thi hành án dân sự để kịp thời có những yêu cầu, đề nghị, đề xuất, kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự kịp thời áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án khi người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành.
    Văn phòng luật sư Thiên Định xin giới thiệu đến quý khách hàng một số quy định cơ bản nhất của Luật Thi hành án dân sự năm 2009, Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 liên quan đến vấn đề chi phí cưỡng chế thi hành án để quý khách hàng tham khảo trước khi yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với người phải thi hành án.
    Chi phí cưỡng chế thi hành án:
    Người phải thi hành án chịu chi phí cưỡng chế thi hành án sau đây:
    Chi phí thông báo về cưỡng chế thi hành án;
    Chi phí mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y tế, phòng, chống cháy, nổ, các thiết bị, phương tiện cần thiết khác cho việc cưỡng chế thi hành án;
    Chi phí cho việc định giá, giám định tài sản, bán đấu giá tài sản, chi phí định giá lại tài sản;
    Chi phí cho việc thuê, trông coi, bảo quản tài sản, chi phí bốc dỡ, vận chuyển tài sản, chi phí thuê nhân công và khoản chi phục vụ cho việc xây ngăn, phá dỡ, chi thuê đo đạc, xác định mốc giới để thực hiện việc cưỡng chế thi hành án;
    Chi phí cho việc tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ;
    Tiền bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế thi hành án;
    Người được thi hành án phải chịu chi phí cưỡng chế sau đây:
    Chi phí xác minh theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, chi phí định giá lại nếu người được thi hành án yêu cầu định giá lại, trừ trường hợp định giá lại do có vi phạm quy định về định giá;
    Một phần hoặc toàn bộ chi phí xây ngăn, phá dỡ trong trường hợp bản án, quyết định xác định người được thi hành án phải chịu chi phí xây ngăn, phá dỡ;
    Ngân sách nhà nước trả chi phí cưỡng chế thi hành án trong các trường hợp sau đây:
    Định giá lại tài sản khi có vi phạm quy định về định giá;
    Chi phí xác minh điều kiện thi hành án trong trường hợp chủ động thi hành án;
    Chi phí cần thiết khác theo quy định của Chính phủ;
    Trường hợp đương sự được miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật.
    Chấp hành viên dự trù chi phí cưỡng chế và thông báo cho người phải thi hành án biết ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày cưỡng chế đã được ấn định, trừ trường hợp cần thiết phải cưỡng chế ngay. Chi phí cưỡng chế thi hành án được tạm ứng từ ngân sách nhà nước.
    Các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án được thanh toán theo mức chi thực tế, hợp lý do Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự duyệt theo đề xuất của Chấp hành viên.
    Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự nơi tổ chức việc thi hành án thực hiện việc xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án.
    Chi phí cưỡng chế thi hành án do đương sự nộp hoặc được khấu trừ vào tiền thu được, tiền bán đấu giá tài sản kê biên, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ. Sau khi xử lý tài sản hoặc thu được tiền, Chấp hành viên phải làm thủ tục hoàn trả ngay các khoản tiền đã tạm ứng trước đó.
    Trước khi yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án. Người được thi hành án có thể yêu cầu Chấp hành viên áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án để tránh hậu quả không thể khắc phục được.
    Các biện pháp bảo đảm thi hành án gồm có:
    1/. Phong toả tài khoản;
    2/. Tạm giữ tài sản, giấy tờ;
    3/. Tạm dừng việc đăng ký, chuyển dịch, thay đổi hiện trạng về tài sản.
    Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự gồm có:
    1/. Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án.
    2/. Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án.
    3/. Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ.
    4/. Khai thác tài sản của người phải thi hành án.
    5/. Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ.
    6/. Buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không thực hiện công việc nhất định.
    Tuỳ thuộc vào nội dung tổ chức thi hành án, điều kiện thực tế của người phải thi hành án mà người được thi hành án cân nhắc để yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự phù hợp nhất, hiệu quả nhất để đạt được quyền và lợi ích hợp pháp đã được ghi nhận tại bản án, quyết định của Toà án.
    Trong quá trình tham gia giai đoạn thi hành án dân sự, nếu quý thân chủ gặp khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật có liên quan đến thi hành án dân sự để bản án, quyết định của Toà án được thi hành trên thực tế. Xin đừng ngần ngại, hãy liên hệ Văn phòng luật sư Thiên Định để được luật sư giỏi tư vấn luật thi hành án dân sự, hướng dẫn, giải thích về các quy định của pháp luật có liên quan đến thi hành án dân sự để quyền và lợi ích hợp pháp của quý khách hàng được bảo vệ một cách tối ưu.

    Luật sư Trần Đăng Minh.