Luật sư giỏi tư vấn luật ly hôn

    Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đã bổ sung một số quy định mới rất quan trọng và tiến bộ, trong đó có quy định về lý do ly hôn trong trường hợp đơn phương ly hôn có khác biệt so với Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.
    Điều 89 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 quy định về căn cứ ly hôn:
        “…1/. Tòa án xem xét yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thì Tòa án quyết định cho ly hôn…”
        Như vậy, đối với những trường hợp đơn phương ly hôn thụ lý trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 thì khi giải quyết, Tòa án xem xét vụ án dựa vào tiêu chí nêu trên để quyết định cho ly hôn hoặc bác yêu cầu của nguyên đơn. Tuy nhiên, đối với những trường hợp nộp đơn yêu cầu ly hôn từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 trở về sau thì pháp luật có quy định khác về căn cứ cho ly hôn. Nếu nguyên đơn không hiểu rõ quy định mới này khi nộp đơn thì dễ dẫn đến tình trạng bị Tòa án bác yêu cầu ly hôn do không có căn cứ một cách hết sức oan uổng.
    Điều 56 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về căn cứ ly hôn như sau:
        “… 1/. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được…”
        Như vậy, quy định về căn cứ cho ly hôn của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã bổ dung thêm nhóm hành vi “bạo lực gia đình” và “vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng” trong thời kỳ hôn nhân. Tất nhiên, những hành vi này phải là nguyên nhân trực tiếp gây nên tình trạng hôn nhân trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài thì mới được xem là căn cứ cho ly hôn.
    Để yêu cầu khởi kiện được Tòa án giải quyết triệt để, trong quá trình chuẩn bị hồ sơ khởi kiện người khởi kiện nên tìm hiểu và trình bày rõ căn cứ ly hôn theo quy định như trên để quyền và lợi ích hợp pháp của mình được bảo vệ theo cách tốt nhất.
    Trường hợp còn nhiều vấn đề chưa rõ, cần sự trợ giúp từ những người am hiểu pháp luật thì người khởi kiện có thể tìm cho mình luật sư giỏi tư vấn luật ly hôn để có được sự trợ giúp pháp lý hữu ích nhất.