Luật sư giỏi tư vấn luật ly hôn có yếu tố nước ngoài

    Luật sư giỏi tư vấn luật ly hôn có yếu tố nước ngoài – Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đã bổ sung một số quy định mới rất quan trọng và tiến bộ, trong đó kế thừa quy định về ly hôn có yếu tố nước ngoài.
    Điều 127 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về Ly hôn có yếu tố nước ngoài như sau:
        “… 1/. Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của luật này.
        2/. Trong trường hợp bên là công dân Việt Nam không thường trú ở Việt Nam vào thời điểm yêu cầu ly hôn thì việc ly hôn được giải quyết theo pháp luật của nước nơi thường trú chung của vợ chồng; nếu họ không có nơi thường trú chung thì giải quyết theo pháp luật Việt Nam.
        3/. Việc giải quyết tài sản là bất động sản ở nước ngoài khi ly hôn tuân theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó.”
    Căn cứ theo quy định nêu trên, chiếu dẫn quy định về thẩm quyền giải quyết vụ án được quy định tại Bộ Luật Tố tụng dân sự và các văn bản hướng dẫn thì thẩm quyền giải quyết vụ án ly hôn thuộc về Tòa án. Tùy thuộc từng trường hợp cụ thể về điều kiện cư trú của một trong các bên đương sự trong vụ án mà thẩm quyền giải quyết vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài thuộc về Tòa án nhân dân cấp Huyện hoặc Tòa án nhân dân cấp Tỉnh.
    Trường hợp còn nhiều vấn đề chưa rõ, cần sự trợ giúp từ những người am hiểu pháp luật thì quý vị có thể tìm cho mình luật sư giỏi tư vấn luật ly hôn có yếu tố nước ngoài để có được sự trợ giúp pháp lý hữu ích nhất.