Đất đai

Thủ tục hợp thức hóa nhà đất

    Văn phòng luật sư Thiên Định chuyên tư vấn, thực hiện thủ tục hợp thức hóa nhà đất trên địa bàn Tp. Hồ […]

Xem thêm

Thủ tục hợp thức hoá nhà đất trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh

    Văn phòng luật sư Thiên Định chuyên xử lý hồ sơ hợp thức hòa nhà đất “khó” trên địa bàn Tp. Hồ Chí […]

Xem thêm

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Văn phòng luật sư Thiên Định chuyên thực hiện dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở […]

Xem thêm

Thủ tục Hồi Hương, mua nhà, nhập quốc tịch Việt Nam

  Văn phòng luật sư Thiên Định chuyên thực hiện dịch vụ cấp giấy chủ quyền nhà cho các đối tượng Việt Kiều, người […]

Xem thêm