Dân sự và tố tụng dân sự

Luật sư giỏi tư vấn hợp đồng mua bán nhà

    Trong các giao dịch dân sự thông dụng của xã hội hiện nay, giao dịch có liên quan đến việc mua bán nhà […]

Xem thêm

Luật sư giỏi tư vấn hợp đồng tặng cho tài sản

    Một ngày đầu năm 2016, Văn phòng luật sư Thiên Định chúng tôi đón tiếp một vị khách hàng đặc biệt là một […]

Xem thêm

Tư vấn luật bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

    Trong đời sống xã hội thường nhật thì những va chạm, xích mích giữa người với người là điều dễ xảy ra. Đặc […]

Xem thêm

Tư vấn pháp luật về thủ tục lập di chúc

    Theo quy định của Bộ luật Dân sự thì di chúc là sự thể hiện ý chí cá nhân nhằm chuyển tài sản […]

Xem thêm

Tư vấn quyền sở hữu tài sản theo quy định của bộ luật dân sự

    Quyền sở hữu tài sản là một trong các quyền vô cùng quan trọng của thể nhân, pháp nhân do pháp luật quy […]

Xem thêm