Dân sự và tố tụng dân sự

Tư vấn thủ tục khởi kiện, quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn

Khi tham gia tố tụng trong vụ kiện dân sự, nguyên đơn cần phải biết các quyền và nghĩa vụ của mình được pháp […]

Xem thêm

Tư vấn pháp luật chứng cứ trong khởi kiện vụ án

Khi tham gia tố tụng trong vụ kiện dân sự, dù là ở địa vị nguyên đơn hay bị đơn thì đương sự cũng […]

Xem thêm

Tư vấn khởi kiện vụ kiện dân sự, thẩm quyền của toà án

Trong quá trình khởi kiện vụ kiện dân sự, ngoài việc xác định quan hệ pháp luật tranh chấp cần giải quyết và căn […]

Xem thêm

Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án dân sự

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định về vấn đề khởi […]

Xem thêm

Tư vấn thủ tục áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời

Biện pháp khẩn cấp tạm thời được pháp luật quy định nhằm ngăn chặn các hành vi tẩu tán tài sản, gây thiệt hại […]

Xem thêm